Wydanie #56: Ścieżki rozwoju PM, Filary procesu badawczego, Metryki w SaaS