Wydanie #29: Jak pracują najlepsze zespoły produktowe? Skalowanie produktów SaaS, Charakterystyka najlepszych PM