Wydanie #32: ICED – Wzrost produktów rzadko kupowanych, Interpretacja wykresów spalania sprintu, Strategia produktowa Stripe