Wydanie #33: Myślenie produktowe, Nowoczesna roadmapa produktu, 200 szablonów dobrych emaili w onboardingu, Raport Usage Based Pricing 2021