Wydanie #41: Pryncypia produktowe, User Journey w produkcie, Jak usuwać funkcje, aby nie tracić klientów? Startują spotkania w społeczności!