Wydanie #53: Product Discovery Handbook, Priorytetyzacja w badaniach, PLG Case Study