Wydanie #59 15 modeli myślowych, Lekcje z mentoringu w 100+ startupach, Dynamiczne cenniki, Jak przygotować się do ewaluacji?