Wydanie #75 Rozmowa z Marcinem Jędrzejczakiem, Dashboard metryk produktowych, Raport Metaverse, Trendy i newsy z różnych wertykali, oraz inne produktowe kąski :)