Wydanie #95 Okna wartości, Lepsze wywiady z klientami, Jak AI wspiera pracę PMa?, Zespół techniczny od zera, Trendy cyfrowe i AI 2023, Case Studies i więcej!