Wydanie #97 Jak budować zespoły odnoszące sukcesy?, Wykorzystanie AI w pracy PMa, Analiza China Digital 2023, Strategia contentowa w SaaS, i kilka innych :)