Obszar: Wydania newslettera

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania newslettera

Twoja lokalizacja:

🚀 Wydanie #60 Mapa lidera produktu, Customer Love Sprints, Stan i trendy krypto 2022, i wiele więcej

🚀 Wydanie #59 15 modeli myślowych, Lekcje z mentoringu w 100+ startupach, Dynamiczne cenniki, Jak przygotować się do ewaluacji?

🚀 Wydanie #58: 25 lekcji zarządzania produktami, Produktowy Manifest, Produktowe książki, System płatności w produkcie

🚀 Wydanie #57: Produktowa „majówka”, ProductCamp – Konkurs

🚀 Wydanie #56: Ścieżki rozwoju PM, Filary procesu badawczego, Metryki w SaaS

🚀 Wydanie #55: Playbook Go To Market dla B2B SaaS, Community-led Product, Zarządzanie wymaganiami

🚀 Wydanie #54: Walidacja pomysłów, Bootstrapping: Podręcznik marketingu, Coinbase i decyzje produktowe

🚀 Wydanie #53: Product Discovery Handbook, Priorytetyzacja w badaniach, PLG Case Study

🚀 Wydanie #52: Cykl życia produktu vs Strategia cenowa, Przemyślenia Product Ownera

🚀 Wydanie #51: Analiza konkurencji, Product Management w Web3, Product Market Fit Framework

🚀 Wydanie #50: Jak słuchać? Kanwa metryk produktowych, Value vs Effort w innej odsłonie

🚀 Wydanie #49: Wywiady w Product Discovery, Zarządzanie sobą, Empatia w zespole

🚀 Wydanie #48: Skuteczne zarządzanie zadaniami, ROI w Designie, Siła ustawień domyślnych

🚀 Wydanie #47: Myślenie produktowe, Pricing na podstawie danych, Case Study: Budowa produktu crypto

🚀 Wydanie #46: Poradnik NFT i Metaverse, Priorytetyzacja, Współpraca Product Designera z PMem

🚀 Wydanie #45: Pricing dla Product Managera, Transformacja produktowa, Trendy w PM

🚀 Wydanie #44: Jak rozwijać się jako PM? Jak efektywnie zarządzać PMami? Jak generować lepsze pomysły?

🚀 Wydanie #43: Minimum Viable Product Manager, Tytuły i funkcje produktowe, Case Study Duolingo

🚀 Wydanie #42: Poradnik: Produktowy Pricing, Model Hook, Case Study Nubank, Etapy dopasowania produktu

🚀 Wydanie #41: Pryncypia produktowe, User Journey w produkcie, Jak usuwać funkcje, aby nie tracić klientów? Startują spotkania w społeczności!